Kontakt

Dostępny pod adresem www.vimaro.com.pl sklep internetowy Vimaro prowadzony jest przez Macieja Korcz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Vimaro Maciej Korcz, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane adresowe / kontaktowe:

Vimaro
ul. Piaskowa 19b
63-100 Śrem
NIP: 785-161-32-26

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane:
- na adres e-mail: biuro@vimaro.pl 
- lub pod numerem telefonu: 
Budowa i serwis basenów - 604-551-268
Sprzedaż - 881-550-777
 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

Konto bankowe BANK PEKAO SA: 
78 1240 6902 1111 0010 7292 0764

www.vimaro.com.pl