Rainbow ALBA SUPER 5kg

406405-rainbow
Producent: RAINBOW
szt.
Cena katalogowa:144,33 zł
Rabat: -43,30 zł (30 %)
101,03 zł

Preparaty glonobójcze

Rainbow Alba Super - 5kg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I DZIAŁANIE

ALBA SUPER to wysokoskoncentrowany, nie pieniący się, szerokopasmowy środek do zwalczania glonów, grzybów i bakterii w wodzie. Polecany do używania w basenach prywatnych. Preparat posiada neutralny odczyn pH, w basenach jest bezsmakowy i bezwonny. Odporny na temperaturę i światło ultrafioletowe. Nadaje się również do wód mineralnych i solanek. Zawiera ok. 17% kationowych polimerów amin czwartorzędowych.

CECHY

  • Niebieska ciecz,
  • Nie pieni się również przy masażach wodnych i w fontannach,
  • W stężeniu użytkowym jest bezpieczny przy stosowaniu z innymi produktami do pielęgnacji wody.
  • odczyn pH neutralny, w basenach bezsmakowy i bezwonny.
  • Preparat odporny na temperaturę i światło ultrafioletowe nadaje się również do wód mineralnych i solanek.
  • Wolny od chloru i metali ciężkich, biodegradalny.
  • Nawet w 100-krotnym stężeniu nie podrażnia skóry. vimaro.com.pl
  • Posiada atest PZH

Sposób użycia
Najlepszy efekt działania środka otrzymamy stosując go przy wartości  pH od 7,2 do 7,4. Stosować po uzyskaniu takiej wartości pH. 

Dawkowanie :
Najpierw należy wyregulować w wodzie basenowej wartość pH.
Pierwsza dawka: 150ml/10m3 wody
Następne dawki:  50ml/10m3 tygodniowo
Interwencyjnie: 200ml/10m3

Środek Alba Super  wlewać do skimmera lub bezpośrednio do wody.
Zaleca się dozowanie podczas pracy pompy obiegowej vimaro.com.pl
Przy temperaturze wody > 25 °C dawkę zwiększyć do 100ml/10m3 wody tygodniowo.

Wskazówki zagrożenia i bezpieczeństwa:

R50/53: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długotrwałe, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
S1/2: Przechowywać pod zamknięciem i z dala od dzieci.
S50: 
Działa bardzo toksycznie na 
organizmy wodne
S60: Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
S61: Unikać zrzutów do środowiska; postępować zgodnie z instrukcją.

Stosować się ściśle do ulotki i etykiety na opakowaniu. Produkt jest toksyczny dla ryb w stężeniu 20-krotnym. Nigdy nie mieszać produktu z innymi chemikaliami.
Opróżnione i oczyszczone pojemniki z PE są wartościowym surowcem wtórnym.

Kontakt:
tel. 604 551 268
e-mail: biuro@vimaro.pl

Aby zapobiec występowaniu glonów, należy regularnie stosować preparaty glonobójcze (zwiększając ich dawkę w miarę wzrostu temperatury powietrza i wody), utrzymywać wartość chloru i pH na właściwym poziomie.